Werkplekbeheer

Horizon___Widescreen_Wallpaper_by_hameed
Met Proactief werkplekbeheer op afstand bespaart u kosten en verlaagt u het aantal gebruikers storingen.

Vast tarief

Iedere organisatie heeft een eigen idee als het gaat om de invulling van de externe ondersteuning op ICT-gebied. Vaak kiest men voor periodieke ondersteuning op het eigen kantoor op vaste momenten. Maar er zijn ook organisaties die er voor kiezen om alleen ondersteuning te vragen als er knelpunten zijn waar men zelf niet uitkomt. Steeds vaker worden wij ingezet voor het verzorgen van remote beheer van de werkplekken. Bij Maascom zijn alle deze combinatie mogelijk voor een vast tarief per maand.

24/7 bewaakt

Dat betekent dat wij op afstand uw netwerk en de PC’s bewaken en onderhouden. Dat verlaagt het aantal storingen en daarmee het verlies van productiviteit van uw medewerkers. Wij komen niet alleen in actie als er knelpunten optreden, maar besteden ook veel aandacht aan het voorkomen daarvan. Het netwerk wordt continu op afstand bewaakt.

Forse reductie van storingen

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vastgelopen pc’s, dreigende overbelasting, apparatuur die vervangen moet worden of een spam of virusproblemen. Wij nemen snel de gewenste en afgesproken maatregelen. De nadruk ligt dan op preventie in plaats van het oplossen van problemen als ze zich al voor hebben gedaan. Dit voorkomt veelal grotere knelpunten en levert een forse reductie op van het aantal storingen. De kosten voor het oplossen blijven daarmee veel lager en beheersbaar.

Proactief

Aankomende problemen of risico’s worden vooraf geconstateerd, zodat proactief actie ondernomen kan worden. Wel zo prettig en uw medewerkers kunnen ongestoord door werken.

Doel

Ons doel is om voor u tegen een realistische prijs het remote werkplekbeheer te regelen. U bespaart daarmee kosten en het aantal storingen vermindert aanzienlijk. Met een tevreden klant als eindresultaat.

Nieuwsgierig?

Wilt u meer weten over remote beheer? Neem contact op met de specialisten van Maascom. Wij helpen u graag. Zonder dat het u de hoofdprijs kost.