Service4PC partner

Een partner, maat of vennoot is een medewerker van een bedrijf die tevens mede-eigenaar is. Als het bedrijf een maatschap, c.v. of v.o.f. is, is hij maat of vennoot. Als het bedrijf gedreven worden onder de vorm van een kapitaalvennootschap, is hij aandeelhouder. De partner mag meestemmen in de aandeelhouders- of vennotenvergadering en krijgt ieder jaar een aandeel in de winst in plaats van een regulier salaris. Men spreekt ook wel van een compagnon.

De termen worden vaak door elkaar gebruikt, hoewel het woord “partner” vaker wordt gebruikt in de dienstensector. Het partnerschap is gewild, daar de verdiensten bij winstgevendheid flink omhoog gaan. Bovendien heeft een partner in een groter bedrijf tevens een managementfunctie, daar hij de werknemers onder hem moet aansturen. Het partnerschap vormt vaak een voorwaarde voor een geslaagde carrière.